Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Paikallisyhdistykset | Suomen Yrittäjät
Pk-yritysbarometri: Pk-yritykset pyrkivät säilyttämään asemansa

15.02.2018

Pk-yritysbarometri: Pk-yritykset pyrkivät säilyttämään asemansa


Pk-yritykset pyrkivät säilyttämään asemansa

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Lähiajan suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +35, kun se viime syksynä oli +38, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri.

- Pohjois-Karjalan alueella lähiajan suhdannenäkymät ovat vastaavat kuin syksyllä 2017. Saldoluku on syksyn tapaan +20 jääden siten kuitenkin selvästi koko maata heikommaksi, kertoo Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Kevään 2018 Pk-yritysbarometri perustuu yli 4 800 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (37 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä.

- Pohjois-Karjalan alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %), kun viime syksynä mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä oli enemmän. Vastaajista 4 % ennakoi yritystoiminnan loppumista alueella, sanoo Blomberg.

Investoinnit, henkilöstön koulutus ja työn uudelleen organisointi ovat koko maassa ja alueella eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Positiivista virettä työllisyyden kasvussa

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne ja re-surssitekijät. Myös Pohjois-Karjalassa kilpailutilanne on kärjessä, seuraavina ovat tasa-päisesti kustannustaso ja resurssitekijät. Työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työvoiman saatavuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Koko maassa ja alueella joka seitsemäs suunnittelee toimintansa sopeuttamista tilapäisluonteisesti nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt ja lomautukset ovat yleisimmät suunnitteilla olevat sopeutustoimet. 

- Työllistämisodotukset ovat Pohjois-Karjalan alueella viime syksystä parantuneet. Nyt se oli +8, kun taasen syksyllä 2017 saldoluku oli vain niukasti positiivinen +1, iloitsee Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johtaja Ritva Saarelainen

Kansainvälistyminen ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Joka viidennellä koko maan ja alueella joka kymmenennellä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa vientiä on näistä yli puolella. Koko maassa kaksi kolmesta ja Pohjois-Karjalan alueella kuusi kymmenestä pk-yrityksestä ei hyödynnä tekoälyä mitenkään.

Omistajanvaihdos

Yli puolet vastanneista koko maan ja alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajan-vaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee noin joka viides.

Pk-yritysten rahoitus

Koko maan ja Pohjois-Karjalan alueen pk-yrityksistä kuudella kymmenestä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Alle joka kolmas sanoo tarvetta olleen, on sitä hakenut ja saanut rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Alle joka kymmenes vastaajista sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Erona muuhun maahan on vientiyritysten pieni osuus yrityskannasta. Myös vientiä tukevien rahoitusinstrumenttien käyttö ja tuntemus on barometrin mukaan vähäistä.

barometri.jpg

Finnvera Oyj:n aluepäällikkö Hannu Puhakka kertomassa rahoituksen saatavuudesta yritysbarometrin julkaisutilaisuudessa.

- Ulkopuolista rahoitusta aikovat yritykset käyttää muihin kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Käyttöpääomarahoitus yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen on toiseksi yleisin ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, kertoo Finnvera Oyj aluepäällikkö Hannu Puhakka

Lisätietoja

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Kevään 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 826 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämisen ja työllistämisen esteitä, sopeuttamistoimenpiteitä sekä rahoitusta. Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä kertaa selvitetty omistajanvaihdosta ja tekoälyn hyödyntämistä.

Tutkimusprojektista ovat vastanneet Taloustutkimus Oy:ssä tutkimusjohtaja Pasi Huovinen ja tutkimuspäällikkö Jyrki Kärpänoja, Suomen Yrittäjissä pääekonomisti Mika Kuismanen, ekonomisti Petri Malinen ja ekonomisti Sampo Seppänen, Finnvera Oyj:ssä viestintäjohtaja Tarja Svartström sekä työ- ja elinkeinoministeriössä kehittämispäällikkö Esa Tikkanen.

Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite 'saldoluku'. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39,4 %, huononee 8,6 % saldoluku = + 30,8 % ~31 % HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.

Uutiset

Pohjois-Karjalan Yrittäjien alle syntyi uusi naisyrittäjäverkosto

Kahvila Forumissa 5.6. pidetyssä Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry:n yhdistyskokouksessa päädyttiin yksimielisesti yhdistystoiminnan purkamiseen. Yhdistys katsotaan virallisesti puretuksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Yrittäjien oma VIP Ilovaarirockissa!

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on tänä kesänä vahvasti mukana uudistuneessa Ilovaarissa. Festivaalia vietetään lauantaina 7. heinäkuuta Joensuun Ilosaaressa ja sen järjestää Kerubi
Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B (2.kerros)
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu

Katso kartta

Henkilöstön yhteystiedot 

Tulevia tapahtumia

Aug
16
UUSI AJANKOHTA! 16.8. - 19.8.2018

Aug
18
Pohjois-Karjalan Nuoret Yrittäjät haastavat kaikki Joensuun seudun yrittäjät ja yrittäjämieliset mukaan elokuussa päiväretkelle Ilomantsiin!