Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Paikallisyhdistykset | Suomen Yrittäjät
Pohjois-Karjalan Yrittäjien huoli: Siun Soten kilpailutukset vaarantavat alueen pk-yritysten tulevaisuuden

08.03.2018

Pohjois-Karjalan Yrittäjien huoli: Siun Soten kilpailutukset vaarantavat alueen pk-yritysten tulevaisuuden


Siun Sote kuntayhtymä on toiminut nyt vähän yli vuoden. Tässä ajassa alueemme pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Tähän yhtenä merkittävänä syynä on Siun soten harrastama hankinta- ja kilpailutuspolitiikka.
 
Viime kesänä käytiin keskustelua julkisuudessa saakka ikäihmisten asumispalvelukilpailutuksesta. Tällöin Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry yhteistyökumppaneineen nosti esille sen, että etukäteen määritellyt vaatimukset sekä hinnasta, että laatutasosta, voivat olla uudistuneen hankintalain mukaan syrjiviä. Tuolloin Siun sote halusi korjata hankintamenettelyään ja poisti ns. tavoite- tai kattohinnat kilpailutuksesta. Juuri päättyneeseen sosiaalisen asumisen palvelut -kilpailutukseen olivat nuo samat hinnat jälleen ilmestyneet käyttöön. 
 
Sosiaalisen asumisen palvelut -hankintamalli esiteltiin ensi kerran yrittäjille syyskuussa 2017. Tällöin yrittäjiltä pyydettiin kommentteja aiheeseen ja tilanne vaikutti lupaavalta. Jotakin tapahtui kuitenkin loppuvuoden 2017 aikana ja tammikuussa 2018 esitelty lopullinen hankintamalli oli täysin erilainen, kuin aiemmin valmisteltu. Lyhyen, alle yhden viikon, kommenttikierroksen jälkeen kilpailutus avattiin ja alueen yrittäjät huomasivat, että suurin osa hankintamalliin esitetyistä rakentavista kommenteista oli jätetty huomioitta.
 
Käyty kilpailutus sisältää paitsi alueen elinkeinoelämää ja yritysten menestymisen edellytyksiä haittaavia tekijöitä, myös suoranaisia hankintalainvastaisuuksia. Sosiaalisen asumisen palvelut -hankinta vaikuttaa hankintalainasiantuntijoiden mukaan toteutetun niin, että sillä suositaan suuria yrityksiä pienten kustannuksella.
 
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry herättelee päättäjiä, sillä jos muutosta ei tapahdu, niin pk-yritykset eivät pysy hengissä ja markkinoilla valinnanvapauden alkuun saakka. Jos näin käy, on vaikea saada myöskään sote-alan ammattilaisia pysymään Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä sotealan yrittäjyyttä ei kannata harkita, kun linja näyttää olevan, ettei markkinalle pääse. Maakunnan vaihto jää vaihtoehdoksi, ja se ei elinvoimaa paljoa edistä.
 
Kilpailutus on käyty, mutta hankinnan syrjivyys voidaan korjata milloin tahansa eli vielä kilpailutuksen jälkeenkin.
Viimeisimmässä kilpailutuksessa oli uuden hankintalain henkeä ja vaatimuksia vastaan mm:
  1. Kyseisessä hankinnassa on sellaisia ehtoja, jotka koskevat vasta puitesopimuskauden jälkeistä aikaa. Ehdoilla pyritään lukitsemaan hintataso määrittelemättömäksi ajaksi eteenpäin. Tämä vaatimus on hankintalain mukaan kohtuuton ja siitä voi valittaa hankinta- ja hallintolain mukaan myös sellainen yritys, joka katsoo, ettei se ole ehtojen vuoksi voinut osallistua kilpailutukseen.
  2. Hankintalain mukaan tarjouksen jättämistä harkitsevan tahon on saatava riittävä käsitys mm. hankinnan kohteesta ja tarjoajien vertailuperusteesta. Siun soten asiakaslähtöisen asumisen prosessista ei saada riittävää tietoa siitä, kuinka puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen hoidetaan ja pisteytetään. Tästä syystä koko tarjouspyyntöasiakirja ja käytetty hankintamalli on hankintalain vastainen.
  3. Sekä tässä hankinnassa, että ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksessa asiakaslähtöiseen asumisen prosessiin valitaan mukaan vain muutamia mahdollisista puitesopimuskumppaneista. Nämä eivät ole edes y-tunnukseen sidottuja sopimuskumppaneita, vaan jopa yksittäisiä asumisyksiköitä. Tämä menettelytapa on vastoin hankintalain henkeä ja voi olla syrjivä ehto.
Lisäksi yrittäjien keskuudessa on paljon keskustelua herättänyt se, että Siun sote pyrkii tällä hankinnalla polkemaan ostettavien palveluiden hintoja. Lisäksi asiakkaalta veloitettavan vuokran tasoon pyritään vaikuttamaan. Tämän kirjeen esimerkit ovat vain pintaraapaisu meneillä olevan hankinnan ongelmista ja ne kiteyttävät hyvin sen todellisen vuoropuhelun ja osaamisen tarpeen, joita julkisten hankintojen kestävä toteuttaminen vaatii.
Lisäksi Siun sote haluaa rajoittaa omien lääkäriensä ja henkilökunnan käyttöä. Tämä rajoittaminen rajoittaa kilpailua
Pohjois-Karjalan Yrittäjät vaatii Siun sotea lopettamaan oman tuotannon suosimisen rajoittamalla lääkäreiden liikkuvuutta. Yrittäjiltä on tullut useita yhteydenottoja liittyen lääkäreiden sivutoimien epäsuoraan kieltämiseen.
Käytännössä Siun soten virassa olevia lääkäreitä kielletään myymästä palvelujaan ammatinharjoittajana esimerkiksi sosiaalialan yrittäjälle. Kielto tapahtuu siten, että kilpailuttaessaan palveluhankintaa kuntayhtymä edellyttää, että palveluntuottaja saa käyttää tuotannossaan miltään osin henkilöä, jolla on virkasuhde kuntayhtymään. Ei vaikka samaa palvelua ei tuotettaisi lainkaan julkisesti.
 
Kilpailukielto on ymmärrettävää, mutta markkinoiden toiminnan rajoittaminen ei!
 
Hyväksyttävää on, että työnantaja voi kieltää työntekijältä sivutoimet, jotka kilpailevat työnantajan liiketoiminnan kanssa. Samoin esteellisyyden välttämiseksi, että jos henkilö on johtavassa ja vastuullisessa asemassa julkisella sektorilla, ei samalla voi olla yksityisellä sektorilla tarjoamassa samaa palveluja.
 
Sen sijaan kuntayhtymän oma tuotanto ja ostopalvelut eivät useinkaan kilpaile samalla tavalla keskenään, sillä ostopalveluja ostetaan juuri täydentämään omaa tuotantoa, tai lääkärintarve ko. palveluissa on vähäinen. Lääkäripanosta tarvitaan esimerkiksi päihdehuollon palveluissa vain joitakin tunteja kuukaudessa. Paikallinen yrittäjä ei tällöin pysty työllistämään yhtä kokonaista lääkäriä. Kilpailutuksessa menestyy toimija, joka pystyy tuomaan lääkärinsä toiselta paikkakunnalta. Kuntayhtymät pystyvät näin rajoittamaan yrittäjien toimintaa ja estämään kilpailun. Tämä voi ajaa lääkäreitä pois julkisista viroista, tai koko maakunnasta.
 
Ammatinharjoittajilla pitää olla mahdollisuus sivutoimiin. Työvoiman on voitava liikkua ja paikallisten työmarkkinoiden toimia. Tiukat rajoitukset eivät johda palveluiden parhaaseen laatuun eivätkä veronmaksajan etuun.

Uutiset

Pohjois-Karjalan Yrittäjien alle syntyi uusi naisyrittäjäverkosto

Kahvila Forumissa 5.6. pidetyssä Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry:n yhdistyskokouksessa päädyttiin yksimielisesti yhdistystoiminnan purkamiseen. Yhdistys katsotaan virallisesti puretuksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Yrittäjien oma VIP Ilovaarirockissa!

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on tänä kesänä vahvasti mukana uudistuneessa Ilovaarissa. Festivaalia vietetään lauantaina 7. heinäkuuta Joensuun Ilosaaressa ja sen järjestää Kerubi
Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B (2.kerros)
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu

Katso kartta

Henkilöstön yhteystiedot 

Tulevia tapahtumia

Aug
31
08:00 AM - 03:00 PM
Golffarit tiedoksi!!! Neuvokas-golfmestaruuskisa ratkotaan Kontioniemen golfkentällä perjantaina 31.8.2018 (tasoituksellinen lyöntipeli)