Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Paikallisyhdistykset | Suomen Yrittäjät
SOTE-INVESTOINNIT JÄIHIN POHJOIS-KARJALASSA?

29.03.2018

SOTE-INVESTOINNIT JÄIHIN POHJOIS-KARJALASSA?


Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) strategiset tavoitteet kuluvalle ohjelmakaudelle ovat keskittyneet vahvasti muun muassa kestävään kasvuun, elinkeinojen kehittämiseen ja elämän laadun parantamiseen. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivan yrityksen kehittämiseen. Pohjois-Karjalassa tämän rahoitusinstrumentin mukaisia kehittämishankkeita ja rahoituksia myöntää Pohjois-Karjalan ELY-keskus, jonka yksi päätehtävistä on maaseutuelinkeinojen kehittäminen. 

Viime aikoina olemme saaneet muutamia huolestuttavia yhteydenottoja sote-toimialan yrityksiltä. Yrittäjien mukaan ELY-Keskus on sisäisellä ohjeistuksellaan päättänyt paikallisesti, ettei se tule myöntämään esimerkiksi investointitukea sote-palveluita tuottaville maaseutuyrityksille. Perusteluna tälle on tämän hetkinen paikallinen ”sote-alan kriisi”, jossa isot yritykset ostavat pieniä yrityksiä pois markkinoilta. ELY-keskus siis ennakoi toimialan kehitystä niin, että toimialan keskittyminen, konkurssit ja myönnettyjen tukien takaisinperinnät uhkaavat meillä Pohjois-Karjalassa pieniä ja keskisuuria sote-alan toimijoita. Tämä tapahtuu ELY-keskuksen mielestä sillä todennäköisyydellä, ettei nykyistä yritystoimintaa kannata enää kehittää.

 

Miksi ELY-keskus ei myönnä investointitukea sellaisille hankkeille, jotka ovat heidän itse ilmoittamiensa linjausten mukaisia? 

 

Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta ELY-keskuksen ratkaisu on tyrmistyttävä, tilanteessa, jossa koko sote-toimialan tulisi valmistautua mahdollisesti tulevaan valinnanvapauteen investoimalla esimerkiksi uusiin teknologioihin ja muihin tuotannontekijöihin. Tämä muutos vaatii yrityksiltä halukkuutta ottaa riskejä ja kehittää toimintaansa. Nyt omalla päätöksellään ELY-keskus haluaa entisestään heikentää alueen pk-yritysten kilpailukykyä verrattuna suuriin toimijoihin. Nämä muutamat toimialalla jäljellä olevat pk-yritykset toimivat tällä hetkellä paikallisesti, ja niillä on realistiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä sekä olla mukana etunenässä valtakunnan markkinoilla sote-valinnanvapauden toteutuessa.

Investointituki on toki aina harkinnanvaraista, ja se myönnetään erikseen tehtävän yritys- ja hankekohtaisen arvion perusteella. Aiheessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon aina paikkakuntakohtaiset erityispiirteet, eikä perustaa päätöstä koko maakunnan tai valtakunnan nykyiseen poliittiseen epävarmuuteen. Lisäksi tulisi huomioida vapaan kilpailun näkökulma, eikä viranomaisen tulisi perustaa päätöstään arvaukselle tulevasta toimintaympäristöstä. ELY-keskuksen myöntämä rahoitus on vain yksi pieni osa toteuttavien hankkeiden koko-naisrahoituksesta ja tällaisilla linjauksilla vaikutetaan koko hankkeen rahoituksen toteutumiseen aina Finn-veran ja pankkien myöntämiin rahoituksiin saakka, unohtamatta yrittäjän omarahoitusta.

ELY-keskuksen linjaukset ovat kovasti myös kuntien vahvistuneen elinvoimapolitiikan ja paikallisten toimintaedellytysten eteen tekemää työtä vastaan. Uhkana on, että muutaman vuoden päästä Pohjois-Karjalassa ajaudutaan oligopoliseen kilpailutilanteeseen, jossa hoiva- ja muita sote-palveluita tuottavat vain muutamat suuret yritykset.

Lisätietoja:

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy: yritysneuvoja Minna Korkiakoski p. 0400 930 641 ja yritysneuvoja Jarkko Peiponen p. 0400 378 777

Pohjois-Karjalan Kauppakamari, toimitusjohtaja Matti Vuojärvi p. 0500 170 600

Pohjois-Karjalan Yrittäjät, toimitusjohtaja Merja Blomberg, p. 050 367 5194

Uutiset

Pohjois-Karjalan pk-yritykset panostavat kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen

Yli puolet Pohjois-Karjalan pk-vientiyrityksistä uskoo viennin arvon kasvavan tänä vuonna. Vientiyritykset aikovat panostaa tänä vuonna aiempaa enemmän kansainvälistymiseen. Reilu kolmannes yrityksistä kertoo innovaatiosatsaustensa kasvavan. Tämä selviää kevään Pk-yritysbarometrista. Vientikauppoja maakunnan pk-yritykset tekevät kuitenkin huomattavan suurella riskillä. Maakunnan pk-yrityksiä rohkaistaan hakemaan kauppaa Venäjältä asiantuntijaseminaarissa 20.4.2018.

Early Warning -hanke auttaa yrityksiä talousongelmissa

Early Warning -hankkeessa autetaan mikro- ja pk-yrityksiä turhaan joutumasta talousvaikeuksiin ja autetaan talousvaikeuksissa olevia terveyttämiskelpoisia yrityksiä pois talousvaikeuksista. Palvelussa koulutettu asiantuntijaverkosto antaa yritykselle käytännönläheistä ja asiantuntevaa neuvontaa ja apua.
Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B (2.kerros)
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu

Katso kartta

Henkilöstön yhteystiedot 

Tulevia tapahtumia

Apr
20
Kiinnostaako Venäjän-vienti? Etkö tiedä, kuinka päästä alkuun? Tervetuloa maksuttomaan seminaariin kuulemaan vinkkejä ja käytännön kokemuksia itänaapurissa toimimisesta.

Apr
24
02:00 PM - 04:00 PM
Oletko sinä tietoinen, mistä on kysymys? Tai mitä sinulta vaaditaan? Tulevaan kannattaa valmistautua vielä, kun se on mahdollista. Mikäli et ole valmis, saatat vaarantaa koko liiketoimintasi.